google.com, pub-7833193869067146, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Hết hạn sử dụng hóa đơn giấy từ 01-11-2021

Mới đây ngày 20-09-2021 BTC ban hành QĐ 1832 triển khai áp dụng HĐĐT tức là hết hạn sử dụng hóa đơn giấy từ 01-11-2021.

https://www.facebook.com/CucThueHCM/videos/369636701512642

Thời điểm triển khai bắt buộc

Sau gần 1 năm lỡ hẹn thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử tại TP HCM. Mới đây Bộ tài chính đã ban hành Quyết định 1832/QĐ-BTC ngày 20-09-2021 về việc triển khai áp dụng HĐĐT từ tháng 11/2021 đối với DN, TC kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP HCM.

Điều kiện để thực hiện

Với động thái này cho thấy BTC đã rất quyết tâm việc áp dụng HĐĐT tại TP.HCM. Để áp dụng HĐĐT đòi hỏi người Nộp thuế phải có đủ điều kiện sau đây:  

1- Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

2- Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ HĐĐT.

3- Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng HĐĐT theo quy định. Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

4- Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, bảo đảm dữ liệu của HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

5- Có các quy trìnhn sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm: Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu.

6- Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: bảo đảm sao lưu dữ liệu của HĐĐT ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

Tuy nhiên, Điều kiện 1,2 và 3 thì hầu hết Người nộp thuế đáp ứng đủ.

Điều kiện 4 thì hầu hết các Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không đáp ứng được vì liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp.

Không có khả năng trang bị các hệ thống máy móc và phần mềm theo yêu cầu.

Điều kiện 5 và 6 hiện nay Cơ quan thuế đang xoay sang phát triển truyền cập nhật và lưu trữ tại Server của Tổng cục Thuế và nhà phát triển phần mềm phát hành hóa đơn.

Tính khả thi của việc áp dụng hóa đơn điện tử tại TP HCM.

Việc đánh giá tính khả thi khi áp dụng HĐĐT tại TP HCM nói riêng có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều về vấn đề sau.

Đó là việc tổ chức truyền, cập nhật và lưu trữ dự liệu hóa đơn đã phát hành về 1 đầu mối lưu trữ duy nhất là Tổng Cục Thuế.

Hiện tại TP HCM đã có phần lớn Người nộp thuế sử dụng HĐĐT,.Tuy nhiên, HĐĐT hiện tại chưa đúng với tinh thần HĐĐT trong luật quản lý thuế 2019 vì 2 lẽ:

  • Thứ 1 là dù mang tiếng là HĐĐT nhưng Cơ quan thuế vẫn chưa thể quản lý tức thời với số lượng hóa đơn phát hành
  • Thứ 2 là vì vấn đề 1 nên người nộp thuế vẫn phải nộp báo cáo “Báo cáo sử dụng hóa đơn” theo tháng hoặc theo quí.

Nhưng việc thời gian qua hầu hết Người nộp thuế ở TP HCM đã sử dụng HĐĐT cũng là bước đệm để cho Người mua cũng như người bán quen dần trạng thái hóa đơn.

Đến tháng 11-2021 thì tất cả đã sẵn sàng chuyển sang cách quản lý mới theo đúng tinh thần của HDĐT. Cũng từ tháng 11-2021 sẽ đem lại cho người nộp thuế sự thuận tiện và cũng có thể có những bất cập xung quanh vấn đề này.

 

0903873183