Quyết toán thuế

Quyết toán thuế

Không phải nộp báo cáo thuế TNDN tạm tính kể từ quí 4-2014 nhưng tạm nộp thuế TNDN theo quý bằng 20% thuế TNDN cả năm

2018-08-14

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: “Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và...
Xem thêm

17 điểm mới của TT 78/2014 về việc quyết toán thuế TNDN 2014 so với TT 123

2018-08-14

1. Về phương pháp tính thuế TNDN quy định tại Điều 3. xem VIDEO chi phí được trừ khi tính thuế TNDN https://www.youtube.com/watch?v=EuXW8mzbmEk 1.1. Bổ sung một...
Xem thêm

Hàng loạt trường hợp sẽ không phải quyết toán thuế TNCN

2018-08-14

Hàng loạt trường hợp sẽ không phải quyết toán thuế TNCN - Tổng cục Thuế đang xây dựng hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014, trên quan...
Xem thêm

Cải cách để đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

2018-08-14

Cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế Thông tư 119/2014/TT – BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm...
Xem thêm

Cập nhật quyết toán thuế TNDN năm 2014

2018-08-14

Cập nhật quyết toán thuế TNDN năm 2014 - Nội dung chủ yếu như sau: Cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm: Khai quyết toán...
Xem thêm

Hoàn thuế gtgt xuất khẩu 2014

2018-08-14

Luật sửa đổi về việc hoàn thuế xuất khẩu từ 01-01-2014 Ngày 02/10/2014, tại công văn 4281/TCT-KK, Tổng Cục thuế hướng dẫn thêm vể vấn đề liên quan...
Xem thêm

0903873183