Quyết toán thuế

Quyết toán thuế

Không phải nộp báo cáo thuế TNDN quí từ quí 4-2014

2018-08-14

Không phải nộp báo cáo thuế TNDN quí từ quí 4-2014 Phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp     Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như...
Xem thêm

17 điểm mới của TT 78/2014 về việc quyết toán thuế TNDN

2018-08-14

17 điểm mới của TT 78/2014 về việc quyết toán thuế TNDN Về phương pháp tính thuế TNDN quy định tại Điều 3. xem VIDEO chi phí được trừ khi tính thuế...
Xem thêm

Cải cách các thủ tục hành chính về thuế

2018-08-14

Cải cách các thủ tục hành chính về thuế Thông tư 119/2014/TT – BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014 (Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2014) 1.      Sửa đổi,...
Xem thêm

Cập nhật quyết toán thuế TNDN năm 2014

2018-08-14

Cập nhật quyết toán thuế TNDN năm 2014 Nội dung chủ yếu như sau: Cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm: Khai quyết toán...
Xem thêm

Hoàn thuế gtgt xuất khẩu 2014

2018-08-14

Hoàn thuế gtgt xuất khẩu 2014 Luật sửa đổi về việc hoàn thuế xuất khẩu từ 01-01-2014 Ngày 02/10/2014, tại công văn 4281/TCT-KK, Tổng Cục thuế hướng dẫn...
Xem thêm

0903873183