google.com, pub-7833193869067146, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Ghi sổ và định khoản kế toán

Cách ghi sổ kế toán và định khoản

Kế toán đơn giản dành cho những người không có kiến thức kế toán.

Ghi sổ kế toán

  • Định nghĩa ghi sổ kế toán (ghi sổ kế toán là gì)
  • Ghi sổ kế toán là việc phản ánh số tiền trên chứng từ kế toán lên sổ kế toán.

1 người là việc với chức danh nhân viên kế toán cần biết

Sổ kế toán là gì

  • Sổ dùng để ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân (gọi chung là đơn vị) gọi là sổ kế toán.
  • Sổ kế toán ghi chép được tổ chức theo những mẫu nhất định có liên hệ chặt chẽ với nhau, dựa trên số liệu của chứng từ phát sinh (bao gồm chứng từ gốc và chứng từ tự lập), nhằm cung cấp thông tin cho việc quản lý các hoạt động kinh tế trong đơn vị áp dụng Luật kế toán.
  • Tổ chức, cá nhân lập sổ kế toán gọi là đơn vị kế toán. Sổ kế toán có nhiều loại mẫu sổ mỗi sổ kế toán có 1 chức năng ghi chép, phải ánh riêng. Mỗi sổ phải ghi rõ tên, ngày lập, khoá sổ. Phải có đầy đủ chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, đồng thời đánh dấu số trang liên tục và sổ phải đóng đóng dấu giáp lai. Tuy nhiên, thực tế hiện tại hầu hết các cá nhân cho đến tổ chức đều sử dụng máy tính và ghi chép trên máy tính bằng phần mềm quản lý hoặc các file rời excel nên việc sau khi kết thúc năm tài chính bộ phận kế toán phải in ra giấy và ký tên đóng dấu để lưu lại kèm theo file mềm.
  • Việc ghi sổ kế toán phải thực hiện 1 cách khách quan, trung thực, rõ ràng, đầy đủ phản ánh đúng những nội dung trên chứng từ theo thứ tự thời gian, liên tục.

Định khoản kế toán

  • Định khoản kế toán là gì?:

Định khoản kế toán là việc ghi chép vào bên nợ hoặc bên có của 1 tài khoản số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh dựa trên chứng từ.

Định khoản kế toán hay gọi là hình thức ghi sổ kép, ghi đồng thời bên nợ tài khoản này và ghi có tài khoản kia hoặc ngược lại.

  • Tài khoản là gì.

Tài khoản là 1 khái niệm trừu tượng phi vật chất nhằm phản ánh tất cả giá trị bằng tiền lên trên đó để theo dõi và quản lý.

  • Cách ghi chép sổ kế toán

Khi ghi chép sổ kế toán có nghĩa là phản ánh giá trị bằng tiền vào tài khoản dựa trên số liệu trên chứng từ.

Số liệu trên 1 chứng từ ít nhất được phản ánh bằng 1 bút toán ghi nợ tài khoản này và ghi có tài khoản liên quan ví dụ:

– Khi trả “tiền mua hàng hóa” kế toán thanh toán lập phiếu chi hoặc UNC chuyển khoản dựa trên chứng từ mua hoặc số dư nợ phải trả, việc ghi sổ kế toán như sau:

Ghi nợ: TK 331 phải trả số tiền trên phiếu chi hoặc UNC đồng thời

ghi có TK 111, 112.

Như vậy việc phản ánh số tiền trên chứng từ vào tài khoản nào phụ thuộc vào nội dung trên chứng từ dùng để làm căn cứ.

Ví dụ ở trên cho ta thấy rằng trên phiếu chi (UNC) ghi nội dung là “trả tiền mua hàng hóa” thì chúng ta có đối ứng tài khoản 331 “nợ phải trả nhà cung cấp”.

Cách ghi sổ như thế nào:

Tài khoản gồm có 2 cột: bên trái (bên nợ) và cột bên phải (bên có)

Theo chuẩn mực kết toán và luật kế toán hiện hành thì kết cấu tài khoản tiền mặt như sau: Bên nợ TK tiền mặt phản ánh các khoản thu (tức là cứ thu tiền thì ghi bên nợ); Bên có TK TM phản ánh các khoản chi (chi tiền ghi bên có)

  • Kết luận

Trên đây chúng ta đã biết được như thế nào là định khoản, tài khoản, ghi sổ kế toán Phần sau chúng ta sẽ đi sâu vào việc cách nhận biết để ghi chép và phản ánh số tiền lên tài khoản hay định khoản.

0903873183