Tin mới nhất

Tin mới nhất

Áp dụng hóa đơn điện tử ngày nào?

2020-09-26

Áp dụng hóa đơn điện tử ngày nào? Tổng cục Thuế hướng dẫn thời điểm triển khai hóa đơn điện tử Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 qui định...
Xem thêm

Thay đổi Hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp

2020-09-22

Thay đổi Hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/7/2020 Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi NĐ 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, trong...
Xem thêm

Thuế TNCN khi nhận tiền trợ cấp thôi việc

2020-09-20

Thuế TNCN khi nhận tiền trợ cấp thôi việc A, Khi nào thì người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất...
Xem thêm

Thay đổi tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

2020-09-18

Thay đổi tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 Qui định tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 theo Bộ luật lao động 2019. Cụ thể là từ 01/01/2021, tuổi...
Xem thêm

DN không được giao dịch tiền mặt

2020-09-16

DN không được giao dịch tiền mặt trong các trường hợp sau: 1 là Doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán,...
Xem thêm

10 trường hợp miễn lệ phí môn bài năm 2020

2020-09-12

10 trường hợp miễn lệ phí môn bài năm 2020 Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2020 thì 10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài: 1...
Xem thêm

Qui định viết hoa trong văn bản hành chính

2020-09-10

Qui định viết hoa trong văn bản hành chính Quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP so với Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ: 1. Trường hợp viết hoa vì...
Xem thêm

KCB trái truyến được hưởng BHYT không

2020-09-08

KCB trái truyến được hưởng BHYT không I. KHÁM CHỮA BỆNH ĐÚNG TUYẾN Tại Khoản 4 và 5 Điều 22, Điều 26, Điều 27, Điều 28 của Luật bảo hiểm y tế 2008...
Xem thêm

14 khoản không phải đóng BHXH

2020-09-06

14 khoản không phải đóng BHXH Căn cứ vào Khoản 3 Điều 30 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH và Điểm 2 Điều 6 QĐ 595/QĐ-BHXH A, Các khoản tiền thưởng không có tính chất...
Xem thêm

Xử lý khi hóa đơn viết sai

2020-09-02

Xử lý khi hóa đơn viết sai Luật hiện hành Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng...
Xem thêm

0903873183