Tin mới nhất

Tin mới nhất

Các khoản tiền lương không được trừ chi phí

2020-08-13

Các khoản tiền lương không được trừ chi phí Tổng cục thuế thông báo để các Cục thuế thông báo cho các doanh nghiệp thực hiện như sau: Tại Điểm 3,...
Xem thêm

Thay đổi mức phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ

2020-08-10

Thay đổi mức phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ thực hiện từ 15/9/2020 Theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định hỗ trợ kinh phí khám, chữa...
Xem thêm

Một số thay đổi luật DN 2020 so với 2014

2020-08-09

Một số thay đổi luật DN 2020 so với 2014 1. Không quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng Cụ thể là Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020...
Xem thêm

Ấn định thuế hàng xuất nhập khẩu điều 52 luật 38/2019/Qh14

2020-08-05

Ấn định thuế hàng xuất nhập khẩu điều 52 luật 38/2019/Qh14 Điều 52. Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Cơ quan hải quan ấn...
Xem thêm

Ấn định thuế đối với người nộp thuế điều 50 luật 38/2019/qh14

2020-08-03

Ấn định thuế đối với người nộp thuế điều 50 luật 38/2019/qh14 Điều 50. Ấn định thuế đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật...
Xem thêm

Hết thời doanh nghiệp bỏ trốn từ 01/07/2020

2020-08-02

Hết thời doanh nghiệp bỏ trốn từ 01/07/2020 (bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh) Cho mượn CMDN hay CCCD để thành lập doanh nghiệp. Từ trước đến nay nhiều...
Xem thêm

Luật thuế 38/2019/QH14 thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

2020-08-01

Luật thuế 38/2019/QH14 ban hành ngày 13 tháng 6 năm 2019 hiệu lực thi hành 01/07/2020 về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai...
Xem thêm

TT 65/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung lệ phí môn bài

2020-07-31

TT 65/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung lệ phí môn bài Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài Người nộp lệ...
Xem thêm

Giảm 30% thuế TNDN năm 2020 vì Covid 19

2020-07-29

Giảm 30% thuế TNDN năm 2020 vì Covid 19 thông qua nghị quyết 116/2020/QH14 QUỐC HỘI Nghị quyết số: 116/2020/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Xem thêm

Ủy quyền nhận trợ cấp thất nghiệp

2020-07-13

Ủy quyền nhận trợ cấp thất nghiệp 1. Có thể ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không? Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 17,...
Xem thêm

0903873183