Tin mới nhất

Tin mới nhất

Không nộp được tờ đăng ký MST cá nhân trên nhantokhai.gdt.gov.vn lỗi tại đây

2019-12-28

Không nộp được tờ đăng ký MST cá nhân trên nhantokhai.gdt.gov.vn là do ỗi tại đây. https://www.youtube.com/watch?v=CUS2KlNqWxQ Kể từ ngày 26-11-2019 TCT đã chính...
Xem thêm

Hướng dẫn kê khai MST người phụ thuộc

2018-08-14

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TỜ KHAI CẤP MST  NGƯỜI PHỤ THUỘC (Mẫu 05-3/KK-TNCN) (Thực hiện trên ứng dụng HTKK3.3.0, QTTNCN 3.2.0 ) I.Cài đặt phần...
Xem thêm

Tổ chức tín dụng không được ủy thác để đầu tư dự án kinh doanh

2018-08-14

Tổ chức tín dụng không được ủy thác để đầu tư dự án kinh doanh .Cụ thể:        - Đối tượng ủy thác thuộc trường hợp không được cấp tín...
Xem thêm

Những qui mới có hiệu lực từ tháng 2-2015

2018-08-14

Những qui mới có hiệu lực từ tháng 2-2015 Công nghệ từ nước ngoài chuyển giao vào Việt Nam bị cấm Theo Nghị định số 120 của Chính phủ sửa đổi, bổ...
Xem thêm

Giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng từ ngày 1-1-2015

2018-08-14

Giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng từ ngày 1-1-2015 Cụ thể như sau:    - Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (mã hàng 8703.23.40; 8703.24.70)...
Xem thêm

TT 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình XTTM

2018-08-14

 Cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước -  Thông tư số 171/2014/TT-BTC về cơ bản đã khắc phục được hạn chế của Thông tư số 88/2011/TT-BTC về...
Xem thêm

Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ không phải tính vào doanh thu tính thuế TNDN từ 019-2014

2018-08-14

Các trường hợp không phải xuất hóa đơn:     - Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành...
Xem thêm

Tra cứu thông tin người nộp thuế bằng điện thoại di động

2018-08-14

Tra cứu thông tin người nộp thuế bằng điện thoại di động - Sau nhiều nỗ lực để giải quyết mong muốn của tất cả người nộp thuế có thể tra cứu...
Xem thêm

Năm 2015 Tổng cục thuế sẽ hậu kiểm 100% hồ sơ hoàn thuế lớn để chống thất thu thuế

2018-08-14

Năm 2015 Tổng cục thuế sẽ hậu kiểm 100% hồ sơ hoàn thuế lớn Năm 2015, Tổng cục Thuế phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 14.500 tỷ đồng, nộp...
Xem thêm

Cải cách hành chính cách kê khai thuế gtgt từ 01-10-2014 theo thông tư 119

2018-08-14

Đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian kê khai nộp thuế từ ngày 01/09/2014         Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về những...
Xem thêm

0903873183