google.com, pub-7833193869067146, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Áp dụng hóa đơn điện tử ngày nào?

Áp dụng hóa đơn điện tử ngày nào?

Hóa đơn điện tử khác với hóa đơn giấy như thế nào?

Vì sao lại phải bắt buộc DN sử dụng hóa đơn điện tứ?

Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì DN có những khó khăn hay thuận lợi gì?

Đối tượng nào được hưởng lợi khi DN sử dụng hóa đơn điện tử?

Tổng cục Thuế hướng dẫn thời điểm triển khai hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 qui định ngày thực hiện hóa đơn điện tử bắt buộc đối với tất cả doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/11/2020.

Tuy nhiên hiện tại, Bộ Tài chính đã có dự thảo trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Luật 38/2019/QH14 về Quản lý thuế thay thế Nghị định 119.
vì thế Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 2578/TCT-CS

nội dung như sau:

“…

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo Công ty chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP , Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

– Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

Để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Bộ Tài chính dự thảo trình Chính phủ thay thế Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 thì thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử.”

Như vậy từ 01/11/2020 việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ thực hiện theo nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế 2019 thì bắt đầu thực hiện theo quy định tại Nghị định mới.

Hóa đơn điện tử bắt buộc lại phải hoãn lại đến 1 thời điểm khác thích hợp.

Nếu quí vị cần dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng nhấp tại đây

0903873183