google.com, pub-7833193869067146, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Thay đổi Hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp

Thay đổi Hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/7/2020.

Sự thay đổi hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp là vấn đề người lao động cần quan tâm. Đó là điều tích cực nếu nó như đem lại cho người lao động những điều thuận tiện nhất. sau đây là nội dung nghị định

Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi NĐ 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, trong hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Bổ sung quy định về văn bản xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc và hình thức văn bản (người lao động có thể lựa chọn nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu).

Như vậy, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bao gồm:

1: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

loại giấy tờ này không thay đổi so với trước đây.

2: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; mới bổ sung

+ hoặc Quyết định thôi việc; không thay đổi

+ hoặc Quyết định sa thải; không thay đổi

+ hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; không thay đổi

+ hoặc Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; không thay đổi

” + Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động; mới bổ sung

+ Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

+ Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.”

+ hoặc Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

3: Sổ bảo hiểm xã hội.

Không thay đổi so với trước đây.

Nghị định 61/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020.

0903873183