google.com, pub-7833193869067146, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Đóng BHXH bao nhiêu khi NLĐ nghỉ vì dịch Covid 19

Đóng BHXH bao nhiêu khi NLĐ nghỉ vì dịch Covid 19.

Rất nhiều người Lao động và người sử dụng lao động quan tâm đến việc đóng BHXH khi nghỉ việc vì covid 19

Áp dụng theo:

1- Nghỉ việc không hưởng lương.

Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 hướng dẫn về việc đóng BHXH trong thời gian nghỉ làm như sau:

“4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.”

2- Nghỉ việc có hưởng lương

Nghỉ việc vì Covid-19, mà NLĐ và NSDLĐ vẫn đóng BHXH thì mức tiền lương để đóng BHXH trong thời gian nghỉ việc sẽ có sự điều chỉnh theo: khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“8. Người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.”.

Áp dụng theo qui định trên thì trong thời gian nghỉ việc cụ thể mức đóng BHXH tính trên tiền lương được hưởng trong thời gian nghỉ việc chứ không phải theo tiền lương ghi trên hợp đồng lao động đã ký.

Tuy nhiên, tiền lương mà NLĐ được hưởng trong thời gian nghỉ việc phải thực hiện theo khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động. Tiền lương này được thỏa thuận bởi NLĐ và NSDLĐ, cụ thể:

– Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

– Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mời các bạn xem thêm thông tin về nghỉ việc đóng bhxh bao nhiêu

0903873183