google.com, pub-7833193869067146, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Dịch vụ

Dịch vụ

Ghi sổ và định khoản kế toán

2021-08-05

Cách ghi sổ kế toán và định khoản Kế toán đơn giản dành cho những người không có kiến thức kế toán. Ghi sổ kế toán Định nghĩa ghi sổ kế toán...
Xem thêm

Ai được gia hạn nộp thuế vì dịch covid19 2021

2021-07-13

Ai được gia hạn nộp thuế vì dịch covid19 2021 Ngày 19-04-2021 Chính phủ ban hành nghị định 52/2021/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế. Loại thuế...
Xem thêm

Cho thuê nhà vài tháng tính thuế cả năm có hợp lý không

2021-07-02

Cho thuê nhà vài tháng tính thuế cả năm có hợp lý không. Sau ngày 01/06/2021 thông tin về thuế nổỉ cộm nhất thuộc về TT 40-2021/TT-BTC về việc ban hành...
Xem thêm

TT 43-2021 sửa đổi khoản 11 điều 10 TT 219

2021-06-22

TT 43-2021 sửa đổi khoản 11 điều 10 TT 219 về thuế GTGT Bổ sung thêm điều kiện khi áp dụng thuế suất 5% Lại 1 năm đầy sóng gió do dịch COVID 19 hoành hành...
Xem thêm

Kế toán và Giám đốc DN cần biết chi phí hợp lý hợp lệ

2018-08-14

Kế toán và Giám đốc DN cần biết chi phí hợp lý hợp lệ. Nỗi ám ảnh từ mỗi lần quyết toán thuế đã gây ra không ít tổn thất về tinh thần cũng như...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Hàng tồn kho

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Điều 81 Hàng tồn kho. Tài khoản tồn kho hàng hóa phản ánh giá trị và số lượng hàng hóa tại 1 thời điểm nhất định. Hàng tồn kho phản...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày khoản phải thu

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày khoản phải thu. Các khoản phải thu được tách theo dõi riêng theo tính chất nội dung của khoản thu. Mời quí vị xem chi tiết...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày TS ngắn hạn

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày TS ngắn hạn Báo cáo tài chính cuối năm luôn luôn yêu cầu phải có báo cáo tài chính cuối năm. Vì vậy kế toán viên cần...
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày vốn CSH

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày vốn CSH. Vốn chủ sở hữu là phần quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp. Mời quí vị xem nội dung dưới đây. Điều 81....
Xem thêm

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày hàng tồn kho

2018-08-14

TT 133/2016/TT-BTC Lập và trình bày hàng tồn kho. Tài khoản theo dõi hàng tồn kho tại thông tư 133 này cũng giống như qui định tại TT 200 Do vậy mời quí vị xem...
Xem thêm

0903873183