google.com, pub-7833193869067146, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Dịch vụ

Dịch vụ

Sản phẩm trồng trọt chưa CB, không phải KK, tính nộp thuế GTGT

2018-08-14

Sản phẩm trồng trọt chưa CB, không phải KK, tính nộp thuế GTGT Do nước ta xuất phát từ nông dân và nông nghiệp là chủ yếu và cho đến nay thì cơ cấu...
Xem thêm

Các bước chuẩn bị trước khi cơ quan thuế quyết toán thuế

2018-08-14

Các bước chuẩn bị trước khi cơ quan thuế quyết toán thuế Nói đến việc Cơ quan thuế quyết toán thuế thì ai ai cũng cảm thấy run run. Vì sao vậy, Tôi xin...
Xem thêm

Thuế suất thuế GTGT hàng nông sản

2018-08-14

Thuế suất thuế GTGT hàng nông sản.      Lĩnh vực thuế được nhiều người quan tâm nhất cho đến thời điểm hiện nay vẫn là các loại thuế áp dụng...
Xem thêm

Giấy tờ để giảm trừ cho người phụ thuộc

2018-08-14

Giấy tờ để giảm trừ cho người phụ thuộc. Người lao động trước khi phải khai thuế thu nhập cá nhân thì được trừ các khoản chi cho cá nhân và gia...
Xem thêm

TT 200/2014/TT-BTC Điều khoản hồi tố

2018-08-14

TT 200/2014/TT-BTC Điều khoản hồi tố. Các doanh nghiệp hoạt động về kinh doanh bất động sản thường phải sử dụng tài khoản này. Mời quí vị xem nội dung...
Xem thêm

TT 200/2014/TT-BTC Lập và ký chứng từ kế toán

2018-08-14

TT 200/2014/TT-BTC Lập và ký chứng từ kế toán Chứng từ kế toán là tài liệu rất quan trọng để quản lý doanh nghiệp. Tất cả các loại báo cáo đều phải...
Xem thêm

TT 200/2014/TT-BTC Nội dung và pp lập TMBCTC-p2

2018-08-14

TT 200/2014/TT-BTC Nội dung và pp lập TMBCTC-p2 Tiếp tục phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính là phần Lưu chuyển tiền tệ. Mời quí vị xem nội dung...
Xem thêm

TT 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo LCTT -p2

2018-08-14

TT 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo LCTT -p2 Do phần này rất dài nên chúng tôi cắt thành 2 trang để quí vị khi theo dõi đỡ chán và dễ tiếp...
Xem thêm

TT 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo LCTT

2018-08-14

TT 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo LCTT. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là 1 trong các báo cáo cần thiết và quan trọng của báo cáo tài chính...
Xem thêm

TT 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày BC kết quả kinh doanh

2018-08-14

TT 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày BC kết quả kinh doanh Điều 113. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số...
Xem thêm

0903873183