Làm giấy phép kinh doanh miễn phí

Làm giấy phép kinh doanh miễn phí

Các doanh nghiệp được hưởng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh miễn phí

Cung cấp dịch vụ tư vấn và làm giấy phép kinh doanh cho công ty TNHH hoặc Cổ phần. Chuyên viên hỗ trợi chuyên nghiệp, miễn phí cho tất cả các nhân và doanh nghiệp có nhu cầu tại TP.HCM

    Trước làn sóng thành lập doanh nghiệp (DNTN, Công ty TNHH hay Công ty cổ phần) sắp xảy ra. Luật Doanh nghiệp và Luật thuế sửa đổi đã ban hành và thực hiện năm 2015. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các tiểu thương, hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ miễn phí.

Tất cả các cá nhân hay doanh nghiệp liên lạc với chúng tôi  

DT : 0903873183. Chúng tôi sẽ tư vấn và soạn hồ sơ miễn phí.

0903873183