Hướng dẫn cách lấy tiền trợ cấp BHXH 1 lần năm 2020

Video hướng dẫn cách lấy tiền trợ cấp BHXH 1 lần năm 2020

Để nhận được tiền trợ cấp BHXH 1 lần từ năm 2020 có 1 số khác biệt cụ thể như sau:

I. Điều kiện đủ tiêu chuẩn hưởng tiền trợ cấp 1 lần đó là:

1 – Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định (Nam 60 tuổi và nữ 55 tuổi) mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, Đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phương, thị trấn chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

2 – Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

(2 trường hợp này có thể qui chung 1 đó là – Người tham gia BHXH chưa đủ 20 năm sau và 1 năm không tham gia BHXH tiếp (trường hợp nhận ngay sau khi ngừng tham gia đó là Nam trên 60 tuổi và nữ trên 55 tuổi, lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phương, thị trấn chưa đủ 15 năm đóng BHXH)

3 – Người tham gia bảo hiểm ra nước ngoài để định cư.

4 – Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

II. Số tiền được hưởng/1 năm đóng BHXH

Cứ mỗi năm (12 tháng) được tính như sau:

a, – 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm từ trước tháng 01-2014;

b, – 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm từ sau tháng 01- 2014.

c, – Nếu số thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm (12 tháng) thì số tiền được hưởng tính bằng 22% của tổng tiền lương các tháng đã đóng BHXH, nhưng tối đa không quá 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH.

d, – Mức hưởng BHXH 1 lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (trừ rường hợp người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế).

e, – Số tháng lẻ đóng BHXH từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là 1/2 năm và từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là 1 năm.

f, – Số tháng lẻ đóng BHXH trước tháng 01/2014 được dồn sang giai đoạn sau tháng 01/2014.

III. Hệ số điều chỉnh tiền lương/thu nhập tháng đã đóng BHXH

1. Tham gia BHXH bắt buộc

Hệ số điều chỉnh tiền lương tính theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau khi điều chỉnh hệ số

Bằng (=)

Tổng tiền lương tháng đã đóng BHXH của các năm

Nhân (x)

Hệ số điều chỉnh tiền lương đã đóng

Bảng hệ số:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Hệ số điều chỉnh

4,85

4,12

3,89

3,77

3,5

3,35

3,41

3,42

3,29

3,19

2,94

2,73

2,54

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hệ số điều chỉnh

2,35

1,91

1,79

1,64

1,38

1,26

1,18

1,14

1,13

1,10

1,06

1,03

1,00

2- Tham gia BHXH tự nguyện

Hệ số điều chỉnh tiền lương tính theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau khi điều chỉnh hệ số

Bằng (=)

Tổng thu nhập tháng đã đóng BHXH của các năm

Nhân (x)

Hệ số điều chỉnh thu nhập đã đóng

Bảng hệ số:

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hệ số điều chỉnh

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hệ số điều chỉnh

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,00

IV. Hướng dẫn thủ tục cách lấy tiền trợ cấp BHXH 1 lần năm 2020

  • Người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị nhận BHXH 1 lần tại cơ quan BHXH quận/huyện (hoặc cơ quan BHXH tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng BHXH 1 lần) tại nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
  • Nội dung hồ sơ bao gồm:

(1)  là sổ BHXH.

(2) là đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần của NLĐ theo mẫu số 14-HSB (theo QĐ 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019).

(3) là đối với người định cư ở nước ngoài phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

(4) là Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) của Hội đồng giám định y khoa (GĐYK) thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.

(5) là Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

(6) là Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Bổ sung:

– Đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hưởng BHXH 1 lần: Hồ sơ gồm các loại giấy tờ (2), (4), (5).

– Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư hưởng trợ cấp 1 lần: Hồ sơ gồm các loại giấy tờ (2), (3).

– Đối với người nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam hưởng trợ cấp một lần: Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

Hồ sơ sẽ được giải quyết và chi trả BHXH trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ của NLĐ theo quy định .

Tham chiếu pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/06/2015.

Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015.

Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015.

– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019.

Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019.

0903873183