Giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng từ ngày 1-1-2015

Giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng từ ngày 1-1-2015

Cụ thể như sau:

   – Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (mã hàng 8703.23.40; 8703.24.70) giảm từ 67% xuống còn 64%.

   – Xe bốn bánh chủ động (mã hàng 8703.24.51, 8703.24.91) giảm từ 59% xuống còn 55%.

   – Xe có động cơ để vận tải hàng hóa tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn (mã hàng 8704.10.23) giảm từ 59% xuống còn 56%.

   – Mô tô và xe đạp có động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng (mã hàng 8711.50.90) giảm 47% xuống 40%.

   – Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04 (mã hàng 0303.19.00) giảm từ 19% xuống còn 18%.

Các loại cá:

Thuế nhập khẩu các mặt hàng cá, đông lạnh (trừ phi-lê cá và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04) loại khác có mã 0303.19.00 cũng được giảm xuống còn 18% có nghĩa là được giảm 1% so với trước đây

       Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01  tháng  01 năm 2015.

0903873183