Hoàn thuế gtgt xuất khẩu 2014

Hoàn thuế gtgt xuất khẩu 2014

Luật sửa đổi về việc hoàn thuế xuất khẩu từ 01-01-2014

Ngày 02/10/2014, tại công văn 4281/TCT-KK, Tổng Cục thuế hướng dẫn thêm vể vấn đề liên quan đến thực hiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:

–    Cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của các tháng, quý từ năm 2013 chuyển sang năm 2014 và đảm bảo đủ điều kiện từ 12 tháng hoặc 4 quý trở lên, hoặc tổng thời gian cả tháng, quý từ 12 tháng trở lên liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

–    Cơ cở có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ lũy kế các tháng hoặc quý đủ từ 300 triệu đồng trở lên… thì đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

–    Căn cứ Điểm c.8 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

Trường hợp NNT có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết tính đến hết tháng 12/2013 …đã khai toàn bộ vào chỉ tiêu 43 “Thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau” (không khai dừng khấu trừ tại chỉ tiêu 42 “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn”) của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 12/2013 (hoặc quý IV/2013 nếu khai quý), và đã khai chuyển toàn bộ vào chỉ tiêu 22 “Thuế GTGT còn khấu trừ kỳ trước chuyển sang” để bù trừ cho số thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các kỳ tính thuế tiếp theo trong năm 2014 thì không được khai bổ sung chỉ tiêu 42 của tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 12/2013 (hoặc quý IV/2013) …

– Mức thuế tối thiểu được xét hoàn đối với đầu tư và xuất khẩu là 300 triệu động ( mức cũ là 200 triệu đồng)

– Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 03 tháng liên tục chuyển lên là 12 tháng liên tục.

Khách hàng có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ xin liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Đầu tư NATA

122/11 Đặng Văn Ngữ, P. 14,Q. Phú Nhuận

TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903873183

email: nham122@yahoo.com

0903873183