Kê khai bảo hiểm xã hội

Kê khai bảo hiểm xã hội

Thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp theo công văn 638/LĐTBXH-LĐ

2018-08-14

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...
Xem thêm

Chế độ hưu trí và Bảo hiểm xã hội 1 lần

2018-08-14

Chế độ hưu trí và Bảo hiểm xã hội 1 lần - Theo thông tin từ bảo hiểm xã hội Việt Nam chế độ hưu trí hiện hành như sau: CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ - BHXH 1...
Xem thêm

Mức lương tối thiểu là gì?

2018-08-14

Mức lương tối thiểu là gì? - Mức lương tối thiểu là một mức lương thấp nhất trả cho người lao động bình thường làm việc trong thời gian 1 tháng...
Xem thêm

Kê khai bảo hiểm xã hội

2018-08-14

Việc đăng ký, kê khai bảo hiểm xã hội và đăng ký mức lương, bảng lương với Phòng Lao động thương binh và xã hội là việc làm cần thiết cho một doanh...
Xem thêm

Lương tối thiểu 2015 tăng so với 2014

2018-08-14

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015 cao hơn mức lương tối thiểu 2014 từ 250.000 đến 400.000 đồng mỗi tháng. Cụ thể như sau: Vùng Lương tối thiểu...
Xem thêm

0903873183