Những thay đổi về BHTN từ 01-01-2015

 Những thay đổi về BHTN từ 01-01-2015

    Thủ tục và điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Lao động nhập cư bị thiệt thòi là những gì mà qui định mới về Luật việc làm đem lại

Ngày 1-1-2015, Luật Việc làm sẽ có hiệu lực, trong đó chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được quy định trong Luật BHXH trước đây sẽ được chuyển sang Luật Việc làm. Theo đó, những quy định về BHTN sẽ có nhiều thay đổi so với hiện nay.

Có lợi cho doanh nghiệp

        Về mức đóng BHTN của doanh nghiệp (DN) dành cho người lao động (NLĐ) được quy định trong Luật Việc làm nhìn chung không có gì thay đổi. Đơn vị sử dụng lao động, NLĐ và nhà nước mỗi bên vẫn đóng 1% mức lương trong hợp đồng nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng.

         Hiện nay, DN sử dụng dưới 10 lao động không phải đóng BHTN cho NLĐ. Nhưng theo Luật Việc làm, DN chỉ cần có sử dụng lao động, bất kể hợp đồng lao động thời vụ, xác định hay không xác định thời hạn cũng phải đóng BHTN là 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN.

Như vậy, việc lập thủ tục tham gia BHTN của DN sẽ thuận lợi hơn hiện nay. Bởi hiện nay, khi lập thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ, các DN phải phân loại hợp đồng 12 tháng để đóng BHTN. Nhưng từ năm 2015, DN không còn phải làm việc này vì Luật Việc làm quy định đối tượng tham gia BHXH, BHTN là như nhau

       Theo các chuyên gia, quy định mới này có lợi cho DN và NLĐ. Bởi vì khi đóng 1% này, DN sẽ không phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho NLĐ với mức mỗi năm nửa tháng lương như hiện nay. Ngoài ra, DN phải tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực. Theo Luật Việc làm, DN có thêm quyền lợi khi đóng góp vào Quỹ BHTN, đó là được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ.

Nhiều thay đổi dành cho NLĐ

        Tuy không có nhiều thay đổi với các DN nhưng Luật Việc làm sẽ có nhiều thay đổi về điều kiện hưởng, mức hưởng cũng như thời gian hưởng TCTN dành cho NLĐ.

        Cụ thể: Mức hưởng TCTN là 60% lương bình quân nhưng tối đa chỉ được bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Trong khi hiện nay, không có mức khống chế 5 lần này và điều này có thể ảnh hưởng đối với những người đang tham gia BHTN với mức lương lớn hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung.

         Ngoài ra, số tháng được hưởng TCTN cũng thay đổi: NLĐ đóng BHTN đủ từ 12 đến dưới 36 tháng thì được hưởng 3 tháng (quy định này không có gì thay đổi so với hiện nay). Sau đó cứ đóng thêm đủ BHTN 12 tháng thì được cộng thêm 1 tháng TCTN. Cứ thế cho đến khi đạt mức tối đa một người được hưởng 12 tháng TCTN. So với hiện nay, nếu đóng BHTN từ tháng thứ 36 là đã được lãnh 6 tháng lương thất nghiệp và tương tự với các mức sau đó. Còn theo Luật Việc làm, phải chờ đến khi đóng đủ 72 tháng mới lãnh được 6 tháng TCTN theo quy định.

         Về giải quyết chế độ khi NLĐ có việc làm khi đang hưởng TCTN: Số tháng hưởng TCTN chưa nhận sẽ được bảo lưu để nhận cùng những lần thất nghiệp sau. Trong khi quy định hiện nay là khi NLĐ đang hưởng TCTN có việc làm thì sẽ được hưởng TCTN một lần trên số tháng chưa hưởng còn lại.

Tạm dừng hưởng TCTN

         NLĐ đang hưởng TCTN bị tạm dừng khi: Hết thời hạn hưởng TCTN; tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN giới thiệu mà không có lý do chính đáng; ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật BHTN; chết. NLĐ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Thay đổi chính sách thu bảo hiểm từ 01/01/2015

         Từ 01/01/2015, chính sách thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có một số thay đổi khi Luật BHYT sửa đổi 2014, Luật việc làm 2013 có hiệu lực thi hành.

        Trong thời gian chờ đợi hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 4064/BHXH-THU về một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN kể từ 01/01/2015. Theo đó, có những nội dung đáng chú ý sau:

           1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc.

           2. Mức hưởng BHYT được điều chỉnh từ 01/01/2015 nên cơ quan, đơn vị yêu cầu người lao động là người có công cách mạng, người tham gia kháng chiến, cựu chiến binh, thân nhân người có công với cách mạng trước đây chưa được xác định quyền lợi phải bổ sung các chứng nhận theo quy định để làm thủ tục điều chỉnh thẻ BHYT, xác định mã quyền lợi theo quy định mới.

          3. Hàng tháng, tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN là 32,5% (trong đó, người sử dụng lao động chịu 22% và người lao động chịu 10,5%). Việc đóng tiền vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN phải thực hiện cùng lúc.

          4. Về mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. Theo đó:

                     – Mức tiền lương tháng để tính mức đóng BHTN thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng và tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

           5. BHXH thành phố đã có Công văn 3558/BHXH-THU  (ngày 13/11/2014) yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động khi lập thủ tục tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phải kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhân thân với CMND để ngăn ngừa tình trạng mượn hồ sơ của người khác để xin việc làm và đăng ký BHXH.

            Nếu phát hiện ra việc cố tình vi phạm trong các trường hợp tăng mới từ 01/01/2015 thì BHXH thành phố sẽ không chịu trách nhiệm điều chỉnh lại nhân thân theo yêu cầu của người cố tình khai gian dối.

           Qui định về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 01.01.2015 sẽ điều chỉnh hợp lý hơn nhưng bất lợi cho người lao động có tham gia BHTN so với hiện nay như sau:

             1. Mức lương thất nghiệp:

60% lương bình quân NHƯNG tối đa chỉ được bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Hiện nay không có mức khống chế 5 lần này.

Cái này có thể ảnh hưởng một ít đối với những người đang tham gia BHTN với mức lương lớn hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung.

            2. Số tháng được hưởng lương thất nghiệp:

              – Đóng BHTN đủ từ 12 đến dưới 36 tháng: 3 tháng. Không có gì thay đổi so với hiện nay.

             – Sau đó cứ đóng thêm đủ BHTN 12 tháng thì được cộng thêm 1 tháng lương thất nghiệp. Cứ thế cho đến khi đạt mức tối đa một người được hưỡng 12 tháng lương thất nghiệp.

                     So với hiện nay nếu đóng BHTN từ tháng thứ 36 là đã được lãnh 6 tháng lương thất nghiệp rồi, tương tự với các mức sau đó. Chứ không phải chờ đến khi đóng đủ 72 tháng mới lãnh được 6 tháng lương thất nghiệp theo qui định từ 01.01.2015.

            3. Giải quyết chế độ khi người lao động có việc làm khi đang lãnh lương thất nghiệp:

                  Số tháng lương thất nghiệp chưa nhận được sẽ được bảo lưu để nhận cùng những lần thất nghiệp sau.

                  Cái này thì tùy mọi người tự xem là lợi hay bất lợi cho mỗi người nhé. Tuy nhiên, mình không có thông tin là liệu số tháng bảo lưu này có bị khống chế mức tối đa số tháng một người được lãnh hay không.

    VD: một người được hưỡng 3 tháng lương thất nghiệp nhưng mới lãnh 1 tháng thì có việc làm mới. Theo qui định hiện tại thì người này sẽ lãnh luôn 2 tháng còn lại và bắt đầu tích lũy số tháng đóng BHTN từ con số 0. Theo qui định mới thì 2 tháng còn lại sẽ cộng vào lần thất nghiệp sau. Đến lần thất nghiệp sau người này đủ điều kiện hưỡng 12 tháng lương thất nghiệp.

0903873183