Điểm mới BHXH áp dụng từ 01-01-2015

Điểm mới BHXH áp dụng từ 01-01-2015

Những điểm mới bảo hiểm xã hội áp dụng 01-01-2015

– Từ 1/1/2015 Luật BHYT có hiệu lực

– Từ 1/1/2015 người sử dụng lao động trốn đóng BHYT sẽ phải nộp phạt gấp đôi tiền lãi suất gửi ngân hàng…

– Từ 1/1/2015 tự ý gây thương tích cũng được BHYT giải quyết chế độ.

– Từ 1/1/2015, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 15%.

– Chế độ thai sản dành cho người chồng khi vợ sinh con.

– Lao động nữ mang thai hộ được hưởng thai sản.

– Thay đổi trong cách tính lương hưu…

– Thay đổi biểu mẫu kê khai.

– Thay đổi số lượng bản khai.

– Thay đổi thang, bảng lương khi lương tối thiểu  vùng thay đổi.

– Thay đổi tỉ lệ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

0903873183